Invitatie pentru licitatie

TITLUL PROIECTULUI

„CONSTRUIRE PENSIUNE D+P+2E; DEMOLARE IMOBILE C1, C2, C3”

Cod SMIS 116373

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL:

Autoritatea Contractanta: S.C. STEL MOB S.R.L., cu sediul in Orasul Gura Humorului, Strada Ana Ipatescu, nr. 19, Județul Suceava, Cod postal 725300

2. DENUMIREA, OBIECTUL SI LOCUL DE PRESTARE A SERVICIILOR: Servicii de consultanta in managementul investitiei in cadrul proiectului „CONSTRUIRE PENSIUNE D+P+2E; DEMOLARE IMOBILE C1, C2, C3”, Cod SMIS 116373, locul de implementare al proiectului: Orasul Gura Humorului, Strada Ana Ipatescu, nr. 19, Județul Suceava, Cod postal 725300. Numarele cadastrale al imobilului ce fac obiectul proiectului sunt CF 43363 si CF 32198. Locul de prestare a serviciilor: Orasul Gura Humorului, Strada Ana Ipatescu, nr. 19, Județul Suceava, Cod postal 725300

3. TIPUL SI DURATA CONTRACTULUI:

Contract de servicii, cu o durata de prestare de 24 de luni.

4. VALOAREA ESTIMATA: 312.000,00 lei fara TVA.

5. DATA SI ORA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR:

10 zile de la data transmiterii invitatiilor / publicarii anuntului, respectiv 20.07.2018, ora 12:00.

6. FORMALITATI CARE TREBUIE INDEPLINITE DE OPERATORII ECONOMICI IN LEGATURA CU PARTICIPAREA LA PROCEDURA:

Respectarea documentatiei specificatii tehnice, intocmita conform OMFP 1284/ 2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene, care pot fi ridicate la adresa: Orasul Gura Humorului, Strada Ana Ipatescu, nr. 19, Județul Suceava, Cod postal 725300, zilnic intre orele 8:00-16:00, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, respectiv 20.07.2018, ora 12:00

7. PROGRAMUL IN CADRUL CARUIA SE VA SOLICITA FINANTARE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI:

Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

8. PERSOANA DE CONTACT: IULIU SIMEREA, Telefon : 0721 776093, E-mail : pensiunea.simerea@gmail.com.

9. TEMEI LEGAL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII

OMFP 1284/ 2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.